Nutriční poradna Moveat

"Neměň svůj cíl, změň pouze cestu k němu"


Nutriční terapeut

Osobní trenér

Bc. et. Bc. Nikola Hauerová
Bc. et. Bc. Nikola Hauerová

Po dokončení bakalářského studia pracovala jako klinický nutriční terapeut v Krajské nemocnici Liberec a.s. Podílela se na edukaci pacientů, propočtech a sestavování jídelníčků, propočtech klinické výživy a zejména měla na starosti onkologické pacienty. V roce 2017 založila v Liberci nutriční poradnu Moveat, která se začátkem roku 2018 stala libereckou pobočkou nutriční poradny FitBee. V roce 2017 působila také jako lektorka Zdravé5, kde pravidelně přednášela téma správného stravování v mateřských a základních školách.

V nutriční poradně FitBee v Liberci se zaměřuje na výživu spojenou s nadváhou a obezitou, léčebnou výživu (např. potravinové alergie a intolerance, poruchy příjmu potravy), výživu dětí a mládeže, výživu rekreačních a vrcholových sportovců. Pravidelně si rozšiřuje vědomosti a dovednosti o výživě a pohybu na odborných konferencích a seminářích.

Vzdělání

  • Mgr., 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor "nutriční specialista" (nyní studuje)
  • Bc., 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor "nutriční terapeut"
  • Bc., Technická Univerzita v Liberci, obor "všeobecná sestra"
  • Gymnázium Jeronýmova Liberec

Kurzy

  • 2017 osobní trenér
  • 2016 kurz STOB - školení v metodice behaviorální terapie

Členství v odborných společnostech

  • Česká asociace sester: Sekce nutričních terapeutů
  • Společnost pro výživu