Nutriční poradna Moveat

"Neměň svůj cíl, změň pouze cestu k němu"


Nutriční terapeut

Osobní trenér

Bc. et. Bc. Nikola Hauerová
Bc. et. Bc. Nikola Hauerová

Jmenuji se Nikola Hauerová. Vystudovala jsem dva bakalářské obory: Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná sestra na Technické Univerzitě v Liberci.

Při mém studiu na vysokých školách jsem pracovala jako zdravotní asistent na očním oddělení a stomatochirurgii v KNL, .a.s. Praxi v oblasti nutričního poradenství jsem získala během studii a následně jsme rok pracovala v KNL, a.s. jako klinický nutriční terapeut.

Jako zdravotník si v rámci celoživotního vzdělávání prohlubuji a rozšiřuji vědomosti a dovednosti o výživě a pohybu především na odborných konferencích. Jsem členkou Společnosti pro výživu, která sdružuje pracovníky a odborníky v oboru lidské výživy. Působím také jako lektorka Zdravé 5, kde přednáším v MŠ a ZŠ na téma zdravého stravovaní.

ŠKOLENÍ

  • 7. - 9. 10. 2016 - Školení lektorů v kognitivně behaviorální terapii obezity

  • 3. 12. 2016 - Kurz sportovní výživy
  • 23.04.2017 - Osvědčení o rekvalifikaci - osobní trenér

Nutriční specialista

Mgr. Eva Drobníková
Mgr. Eva Drobníková

Jmenuji se Eva Drobníková. Vzdělání v oblasti výživy jsem získala tříletým studiem oboru Nutriční terapeut. Následně jsem si vzdělání doplnila navazujícím magisterským oborem Nutriční specialista. Oba obory jsem absolvovala v rámci lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zkušenosti jsem postupně získávala během školní praxe v poradnách životního stylu či ambulancích výživy v brněnských nemocnicích. Teoretické znalosti získané během studia uplatňuji v každodenní praxi, jako nutriční terapeut pracuji již třetím rokem v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

Přispívala jsem krátkými články do časopisu Výživa a potraviny a na webový portál Víš co jíš. Jsem členkou Společnosti pro výživu, která vydává již výše zmiňovaný časopis. Zajímám se především o problematiku dětské výživy.